مبلمان اداری- میز های اداریو کنفرانس آرا فرم – ایران دکور

 وجود انواع میز اداری و ترکیب و رنگ بندی صحیح میز های اداری بیشترین تاثیر را در دید کلی از یک محیط و مبلمان اداری دارند . همچین به جرات می توان گفت که میزهای اداری ، بیشترین استفاده را در طول روز دارند. دسته بندی میزهای اداری عموما با این صورت است : میزهای مدیرتی – میزهای کارشناسی – میزهای کارمندی – میزهای کنفرانس – میزهای پذیرش

میز کارمندی

میز کنفرانس

میز اداری

میز مدیریت

میز کانتر , میز منشی

میز نگهبانی

میز رزروشن و کانتر بانکی

ایستگاه کاری

صندلی اداری

 

میز کارمندی

میز کارمندی(NKD-66)

میز مدیریت

میز کارشناسی(NKD-77)

میز اداری,میز معونت

میز کارشناسی(NKD-11)

میز کارشناسی

میز کارشناسی(NKD-88)

 

کانترپذیرش,میز کانتر نگهبانی

کانترپذیرش (NKD-30)

میز کانتر پذیرش

کانترپذیرش (NKD-50)

کانترپذیرش, میز منشی

کانترپذیرش (NKD-10)

کانترپذیرش ,میز رزروشن

کانترپذیرش (NKD-99)

 

میز کارگروهی

میز کارمندی(NKD-22)

میز کنفرانس

میزجلسه (NKD-90)

سالن کنفرانس

میزجلسه (NKD-44)

 میز کنفرانس

میزجلسه (NKD-80)

 

 

مبلمان اداری

مبلمان اداری , میز اداری , میز مدیریت , میز کنفرانس