میز کارمندی و کارشناسی

 زیبایی و کارایی مبلمان و میز اداری، ترکیبی است که اغلب افراد،از چیدمان یک اتاق کار و محیط اداری خوب و وسایل موجود در آن انتظاردارند . دراین میان وجود انواع میز اداری و ترکیب و رنگ بندی صحیح میز های اداری بیشترین تاثیر را در دید کلی از یک محیط دارند . همچین به جرات می توان گفت که میزهای اداری ، بیشترین استفاده را در طول روز دارند. دسته بندی میزهای اداری عموما با این صورت است : میزهای مدیرتی – میزهای کارشناسی – میزهای کارمندی و اداری – میز کنفرانس – میزهای پذیرش و سایر میز های اداری

گروه میز های کارمندی و کارشناسی

میز کارمندی, میز اداری

میز کارمندی(NKD-66)

میز کارشناسی(میز اداری

میز کارشناسی(NKD-77)

میز اداری,میز معونت

میز کارشناسی(NKD-11)

میز کارشناسی,میز اداری

میز کارشناسی(NKD-88)


کانترپذیرش

کانترپذیرش (NKD-30)

کانترپذیرش

کانترپذیرش (NKD-50)

کانترپذیرش, میز اداری

کانترپذیرش (NKD-10)

کانترپذیرش میز اداری

کانترپذیرش (NKD-99)


میز کارمندی,میز اداری

میز کارمندی(NKD-22)

میزجلسه ,میز کنفرانس

میزجلسه (NKD-90)

میزجلسه ,میز اداری و کنفرانس

میزجلسه (NKD-44)

میزجلسه , میز کنفرانس

میزجلسه (NKD-80)

 

 

میز کارمندی

برای مشاهده  انواع میز کارمندی و کارشناسی گروه مبلمان اداری ایران میز روی آیتم مورد نظرتان کلیک فرمائید